Daar het CAN netwerk is opgebouwd volgens een bepaalde

standaard (SAE J1939), heeft VETT een universele training ontwikkeld

welke op locatie verzorgd kan worden.

In het CAN netwerk is wel degelijk een opbouw te

bespeuren en kennis met betrekking tot deze opbouw is noodzakelijk om

het netwerk te kunnen doorgronden.

De praktijk wijst uit dat kleine bedradingsfouten grote

gevolgen kunnen hebben voor het juist functioneren van het voertuig en

haar systemen.